Donationer, sponsorer og samarbejdspartnere
Støtteforeningen

“Ællingerne”

Ønsker du at blive en del af glasværket, kan du bidrage til dette ved at melde dig ind i
Odense Glasværks Støtteforening – vi kalder os Ællingerne.
Formålet med støtteforeningen er at yde støtte til glasværket såvel praktisk som
økonomisk. Der følger ingen forpligtelser med medlemskabet – arbejdsweekend eller andet.

Medlemskab af støtteforeningen opnås ved, at man via sin netbank overfører kr. 100,- til
støtteforeningens konto i Fynske Bank:

Regnr. 6857
Kontonr. 1029740

I indbetalerfeltet skriver man sit navn, adresse og email-adresse. Mailadressen er vigtig, da
det er via den, vi henvender os til medlemmerne.

Som medlem af støtteforeningen deltager man en gang årligt i lodtrækningen om et stk.
glaskunst til en værdi af kr. 2.500,-.
For hver påbegyndt 100 medlemmer udloddes
et stk glaskunst.

Bestyrelsen i støtteforeningen består af:
Formand: Svenn Kopp Pedersen
Kasserer: Finn Jensen
Bestyrelsesmedlem: Peder Damsted
Bestyrelsesmedlem: Dennis Midjord
Udpeget af bestyrelsen for Odense Glasværk:
Per Jørgensen
Christian Frederiksen
Suppleant: Lenette Iversen
Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening