Gavekort

Så har vi gavekort på Glasværket.

Butikken

Vi er i gang med at indrette butikken med nye brugte skabe.

Nyeste opslag: 

Godt nytår

Håndstøbte og gennemfarvede lys.

Odense Friskole: 4. A har været på besøg

Ællingeaften: En aften på glasværket for støtteforeningens medlemmer. To medlemspræmier blev udtrukket. 

Besøg fra Kina: Bryggeriet Vestfyen havde besøg fra Kina og indlagde et besøg på glasværket i programmet for de kinesiske gæster.

Best of Odense 2017: Odense Glasværk vandt prisen som Årets Håndværker. 

Odense Glasværk

En socialøkonomisk og almennyttig virksomhed

Ideen med glasværket er at skabe en virksomhed, der ikke alene kan konkurrere på lige fod med andre virksomheder, men som på grund af dens kvalitet kan skabe en udvikling inden for området, der gør den unik og på sigt, indgå som en del af en større helhed i et kommende Kunsthåndværkerhus, hvor glasværket får en central rolle.
Det centrale for arbejdet med en socialøkonomisk virksomhed, er at vi på sigt ønsker at integrere udsatte eller “skæve” borgere i vores virksomhed.
Med loven om registrerede socialøkonomiske virksomheder har vi fået et sæt retningslinjer for organisationen af virksomheden. Retningslinjerne er indarbejdet i selve glasværkets virksomhed.

Læs mere….

Donationer, sponsorer og samarbejdspartnere
Støtteforeningen

“Ællingerne”

Ønsker du at blive en del af glasværket, kan du bidrage til dette ved at melde dig ind i
Odense Glasværks Støtteforening – vi kalder os Ællingerne.
Formålet med støtteforeningen er at yde støtte til glasværket såvel praktisk som
økonomisk. Der følger ingen forpligtelser med medlemskabet – arbejdsweekend eller andet.

Medlemskab af støtteforeningen opnås ved, at man via sin netbank overfører kr. 100,- til
støtteforeningens konto i Fynske Bank:

Regnr. 6857
Kontonr. 1029740

I indbetalerfeltet skriver man sit navn, adresse og email-adresse. Mailadressen er vigtig, da
det er via den, vi henvender os til medlemmerne.

Som medlem af støtteforeningen deltager man en gang årligt i lodtrækningen om tre stk. glaskunst til en samlet værdi af kr. 2.500,-.
For hver påbegyndt 100 medlemmer udloddes
tre stk. glaskunst.

Bestyrelsen i støtteforeningen består af:
Formand: Svenn Kopp Pedersen
Kasserer: Finn Jensen
Bestyrelsesmedlem: Peder Damsted
Bestyrelsesmedlem: Dennis Midjord
Udpeget af bestyrelsen for Odense Glasværk:
Per Jørgensen
Christian Frederiksen
Suppleant: Lenette Iversen
Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening